Odwołane wystąpienia

Szanowni Państwo,

informujemy, że następujące wystąpienia zostały odwołane:

 • Digitalizacja 3D/360º dóbr kultury etapem do wirtualnej rzeczywistości, mgr Aneta Maj (niezależna badaczka)
 • Zabytek w rękach prywatnych – ograniczenie prawa własności w praktyce, mgr Katarzyna Schatt-Babińska (Uniwersytet Łodzki)
 • Plan zarządzania dla miejsca Światowego Dziedzictwa Auschwitz-Birkenau, dr inż. arch. Marek Rawecki (Politechnika Śląska)
 • referat: Problematyka prawna ochrony założeń parkowo-dworskich w świetle zagadnienia własności dziedzictwa kulturowego – na wybranych przykładach obiektów z obszaru gminy Zalewo (pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie), pod nieobecność mgr Katarzyny Zdeb, wygłosił sam Konrad Szostek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Reklamy

III dzień konferencji – wolne miejsca na sesję wyjazdową do Zabrza

Trzeci dzień konferencji odbędzie się w formie sesji wyjazdowej. W planie zwiedzanie Zabytkowa Kopalnia Guido i Szyb Maciej Restauracja & Bistro. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Chęć udziału w wyjeździe należy zgłosić najpóźniej do 14.10 (środa) do p. Agnieszki Szostak agnieszka.szostak@uj.edu.pl Koszt wyjazdu – 30zł.

PROGRAM

15 października (czwartek) s. 1.112

9.00-9.15 Rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości

9.15-10.00 Wykład inauguracyjny I dnia konferencji, Kiedy dziedzictwo staje się dziedzictwem, dr hab. Łukasz Gaweł (dyrektor Instytutu Kultury UJ),

10.00 – 10.30 przerwa kawowa

Panel I Rola instytucji kultury, w szczególności muzeów, w propagowaniu dziedzictwa kulturowego – prowadzący: dr Antoni Bartosz (dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie) s. 1.113 Panel II Specyfika zarządzania dziedzictwem poprzemysłowym – prowadzący: dr inż. arch. Piotr Gerber (Politechnika Wrocławska) s. 1.112
10.30-10.50 Zarządzanie dziedzictwem (po)żydowskim we współczesnej Polsce na przykładzie Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku, mgr Kinga Migalska (Uniwersytet Jagielloński) Atrakcja turystyczna czy składowisko gruzu? Zagospodarowanie dziedzictwa kulturowego wybranych garnizonów poradzieckich w landzie Brandenburgia (Niemcy), mgr Michał Suszczewicz (Uniwersytet Wrocławski)
10.50-11.10 Nowoczesne zarządzanie pałacem królewskim – metody promocji europejskich kompleksów pałacowych na przykładzie Wersalu, mgr Róża Różańska (Uniwersytet Jagielloński) Ochrona dziedzictwa kulturowego Nowej Huty – między teorią a praktyką, mgr Jarosław Klaś (Uniwersytet Jagielloński)
11.10-11.30 Zarządzania strategiczne muzeum i konfrontacja zwiedzającego z materialnym dziedzictwem miejsca pamięci na przykładzie  Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, mgr Agnieszka Praga (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Zarządzanie dziedzictwem poprzemysłowym – przykład Eksploseum w Bydgoszczy, mgr Agnieszka Pudełko (Uniwersytet Jagielloński)
11.30-11.50 Podsumowanie i dyskusja Podsumowanie i dyskusja

11.50-12.20 przerwa kawowa

Panel III cz. I Nowe technologie w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym – prowadzący: dr hab. Roman Batko (Uniwersytet Jagielloński) sala. 1.113 Panel IV cz. I Prawne aspekty zarządzania dziedzictwem – prowadząca: dr Alicja Jagielska-Burduk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) sala. 1.112
12.20-12.40 Restauracja dźwięku w polskich filmach przedwojennych. Nowa metoda digitalizacji ścieżki optycznej, mgr Jakub Stadnik (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie) Dzieła sztuki w obliczu nielegalnego obrotu dobrami kultury. Aspekty prawne, Piotr Paweł Chabiera (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
12.40-13.00 Digitalizacja dóbr kultury – świadomość i popyt zgłaszany przez polskich internautów, mgr Łukasz Maźnica (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) Zarządzanie dziedzictwem a bankructwo przedsiębiorstwa not for profit sektora kreatywnego – wybrane aspekty prawne, mgr Żaneta Gwardzińska (niezależna badaczka)
13.00-13.20 podsumowanie i dyskusja podsumowanie i dyskusja

13.20-14.40 przerwa obiadowa

Panel III cz. II Nowe technologie w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym – prowadzący: dr hab. Roman Batko (Uniwersytet Jagielloński) sala. 1.113 Panel IV cz. II Prawne aspekty zarządzania dziedzictwem – prowadząca: dr Alicja Jagielska-Burduk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) sala. 1.112
14.40-15.00 Zdigitalizowane bazy fotografii jako współczesna forma ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, mgr Katarzyna Wieczorek (Uniwersytet Jagielloński) Źródło, cel i uzasadnienie szczególnej ochrony prawnej Pomników Zagłady, Bartosz Wilk (Uniwersytet Szczeciński)
15.00-15.20 Wykorzystanie narzędzi geoinformacyjnych do inwentaryzacji, waloryzacji i zarządzania zasobem nieużytkowanych leśnych cmentarzy ewangelicko-augsburskich na terenie Warmii i Mazur, Olga Kowalska, Joanna Stępniak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Problematyka prawna ochrony założeń parkowo-dworskich w świetle zagadnienia własności dziedzictwa kulturowego – na wybranych przykładach obiektów z obszaru gminy Zalewo (pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie), Konrad Szostek, mgr Katarzyna Zdeb (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
15.20-15.40 Nowe technologie- prezentacja wyników prac badawczych nad innowacyjnym systemem archiwizacji wieczystej materiałów audiowizualnych, Tomasz Michalak (CMC Sp. z o.o.) Prawne aspekty ochrony i kształtowania krajobrazu w Polsce a w wybranych krajach Unii Europejskiej, mgr Angelika Kosieradzka (Politechnika Wrocławska)
15.40-16.00 podsumowanie i dyskusja podsumowanie i dyskusja

16.00-16.30 przerwa kawowa

16.30-19.00 Panel ekspercki „Problemy zarządzania dziedzictwem – teoria a praktyka” z udziałem: dra inż. arch. Piotra Gerbera (Politechnika Wrocławska), dr Alicji Jagielskiej-Burduk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr hab. Moniki Murzyn-Kupisz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dra Andrzeja Siwka (Narodowy Instytut Dziedzictwa), moderowanie dr hab. Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński)

16 października (piątek) s. 1.112

9.00-9.45 Wykład inauguracyjny II dnia konferencji: Wartości przydawane dziedzictwu kulturowemu przez społeczność regionu. Przykład zespołu zamkowo-parkowego w Łańcucie, dr hab. Monika Murzyn-Kupisz (Uniwersytet Ekonomiczny)

9.45-10.05 Wykład patrona konferencji: Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Karolina Fidyk (Małopolski Instytut Kultury)

10.05-10.20 przerwa kawowa

Panel V Ekonomia i zarządzanie dziedzictwem kulturowym – prowadząca: dr hab. Monika Murzyn-Kupisz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 • 10.20-10.40 Plan zarządzania dla miejsca Światowego Dziedzictwa Auschwitz-Birkenau, dr inż. arch. Marek Rawecki (Politechnika Śląska)
 • 10.40-11.00 Misja jako element zarządzania strategicznego muzeum, mgr Agnieszka Szostak (Uniwersytet Jagielloński)
 • 11.00-11.20 Miedzy inscenizacją a miejscem pamięci: dziedzictwo przedsiębiorstw w przestrzeni miejskiej, mgr Weronika Pokojska (Uniwersytet Jagielloński)
 • 11.20-11.40 Czy możemy wskrzesić dinozaury? – Rozważania na temat dziedzictwa w kontekście zarządzania humanistycznego na podstawie analizy serii filmów o Parku Jurajskim, mgr Michał Wójciak (Uniwersytet Jagielloński)
 • 11.40-12.00 Parki Kulturowe jako forma lokalnego zarządzania dziedzictwem. Przykład Zakopanego, mgr Michał Murzyn (Uniwersytet Jagielloński)
 • 12.00-12.20 podsumowanie i dyskusja

12.20-13.20 przerwa obiadowa

Panel VI Rola konserwacji zabytków w zarządzaniu dziedzictwem oraz zarządzanie dziedzictwem niematerialnym – prowadzący dr Andrzej Siwek (Narodowy Instytut Dziedzictwa)

 • 13.20-13.40 Styropianizacja, czyli odkąd zaczyna się zabytek, mgr Helena Jadwiszczok-Molencka (Uniwersytet Śląski)
 • 13.40-14.00 Dzieje świątyni o trzynastu kopułach – o renowacji i zarządzaniu Cerkwią Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie, mgr Magdalena Kędziora (Uniwersytet Jagielloński)
 • 14.00-14.20 Joik i duodji – zarządzanie dziedzictwem między granicami, mgr Joanna Pelczar (Uniwersytet Jagielloński)
 • 14.20-14.40 Zarządzanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Indian Ameryki Północnej na przykładzie Południowego Zachodu Stanów Zjednoczonych, Anna Słupianek (Uniwersytet Jagielloński)
 • 14.40-15.00 Społeczna opieka nad zabytkami i jej rola w zarządzaniu dziedzictwem, Agata Lizak (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów)
 • 15.00-15.20 podsumowanie i dyskusja

17 października (sobota)

Sesja wyjazdowa w Zabrzu (dla zarejestrowanych uczestników)

Zwiedzanie Kopalni Guido i Szybu Maciej w Zabrzu

 • 8.00 – zbiórka przed bocznym wejściem do WZiKS (od strony hipermarketu Kaufland)
 • przejazd do Zabrza
 • 10.00 i 10.15 zwiedzanie kopalni Guido (ok. 2 godz.) www.kopalniaguido.pl
 • 12.30 zwiedzanie Szybu Maciej www.szybmaciej.pl
 • 14.00 obiad w Bistro Maciej
 • 16.00 powrót do Krakowa

Informacje o konferencji

Doktoranci Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do uczestnictwa w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Zarządzanie dziedzictwem. Teoria a praktyka”, która odbędzie się w dniach 15-17 października 2015 r. w Krakowie.

Dziedzictwo kulturowe nie jest zjawiskiem ani hermetycznym, ani operującym na stałych, skończonych zasobach, które łatwo można zdefiniować. Ponadto, w zależności od dyscypliny naukowej, jest ono inaczej interpretowane i badane. Dzięki współczesnym instytucjom kultury i nowym mediom, dziedzictwo przedostaje się do świadomości szerokiego grona odbiorców. Coraz częściej mówi się więc o nim nie tylko w kontekście historii sztuki czy konserwacji zabytków, ale także podejmując punkt widzenia ekonomii, turystyki, rozwoju regionalnego, urbanistyki itd. Czy możliwe jest wobec tego w ogóle zarządzanie tak zmiennym, różnorodnym i wrażliwym obszarem rzeczywistości? Jak podstawy teoretyczne mają się do praktyki zarządzania dziedzictwem? Pragniemy, aby konferencja była interdyscyplinarnym miejscem intelektualnej wymiany młodych naukowców i praktyków, którzy reprezentując odmienne kierunki i stanowiska, odniosą się do tematyki zarządzania dziedzictwem.  Do udziału zapraszamy urbanistów, historyków sztuki, prawników, menadżerów i wszystkich tych, którzy w swojej pracy zajmują się dziedzictwem.

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

 • Filozoficzne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym.
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego.
 • Rola instytucji kultury, w szczególności muzeów, w propagowaniu dziedzictwa kulturowego.
 • Zarządzanie dziedzictwem niematerialnym.
 • Specyfika zarządzania dziedzictwem poprzemysłowym.
 • Nowe technologie w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym.
 • Ekonomia a dziedzictwo kulturowe.
 • Prawne aspekty zarządzania dziedzictwem.
 • Rola konserwacji zabytków w zarządzaniu dziedzictwem.

Ostatni dzień obrad odbędzie się w formie sesji wyjazdowej.

Zgłoszenia abstraktów wystąpień, których długość nie powinna przekraczać 20 min, prosimy nadsyłać do 31 sierpnia 2015 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konferencji. Informacje dotyczące przyjęcia referatów na konferencję zostaną rozesłane do 15 września 2015 r. Planowana jest publikacja pokonferencyjna, jeżeli zostanie nadesłana wystarczająca liczba artykułów. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.

Strona konferencji: https://zarzadzaniedziedzictwem.wordpress.com/

Wydarzenie na Facebooku

Opiekun naukowy konferencji: dr hab. Łukasz Gaweł

Komitet organizacyjny:

mgr Weronika Pokojska – przewodnicząca komitetu

mgr Magdalena Kędziora

mgr Michał Murzyn

mgr Joanna Pelczar

mgr Agnieszka Pudełko

mgr Agnieszka Szostak